Privaatsus

Mida tähendab käesolev privaatsuspoliitika

Oleme OÜ METSIK MESI (Metsik Mesi) veebisaidil aadressil www.metsikmesi.ee võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

 

Metsik Mesi jätab endale õiguse vajadusel Privaatsuspoliitikat (edaspidi privaatsuspoliitika) muuta. Metsik Mesi teenuseid ja kaupu tellides ja ostes ning uudiskirjaga liitudes eeldame, et olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nõustute nendega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Metsik Mesi kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

    • kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel veebilehel;
    • veebilehel kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu;
    • ostu või tellimuse sooritamisel veebilehel isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel. (Metsik Mesi võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid).

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta Metsik Mesi veebilehel. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebilehe, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Metsik Mesi uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

 

Kogutud isikuandmeid kasutatakse ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

 

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Metsik Mesi-le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta Metsik Mesi veebilehel vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

 

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Metsik Mesi avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutavad teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

 

Kliendi isikuandmeid säilitab Metsik Mesi kuni lepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida Metsik Mesi on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Metsik Mesi õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

 

OÜ Metsik Mesi on isikuandmete vastutav töötleja. OÜ Metsik Mesi edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Isikuandmete kaitse

Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

 

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

 

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

 

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme lepingu lõpetamise avaldusena.

Turvalisus

Kõik veebilehe külastamise ja lepingute sõlmimise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal tagab veebilehe külastaja isikuandmete turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Metsik Mesi teenuseid ja kaupu tellides ja ostes ning uudiskirjaga liitudes eeldame, et olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nõustute nendega. Metsik Mesi jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati Metsik Mesi veebilehel kättesaadaval.

 

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta ühendust aadressil info@metsikmesi.ee

 

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Tasuta kohaletoimetamine alates 30€ tellimusest